Kockázatelemzés

A biztosítási igények feltérképezése a szerződni kívánó fél által feltárt és szakmailag értékelt adatok alapján. Fontos, hogy láttassuk a szerződővel tényleges kockázatainak károsító hatását, így valóban az optimális fedezeteket választhatja ki és nem köt felesleges "luftkockázatokra" biztosítást, illetve ennek ellenkezőjét sem követi el.

Biztosítási szaktanácsadás

A szerződő kockázatait lefedő termékpalettával rendelkező biztosítótársaság, valamint magára a biztosítási termék végleges kiválasztására irányuló szakmai tanácsadás.

Biztosításközvetítés

Kockázatelemzés és biztosítási szaktanácsadás után a biztosítási szerződés közvetítése a szerződő és a biztosítótársaság között.

Szerződéskezelés

A már kiközvetített biztosítási szerződések nyilvántartásba vétele, folyamatos karbantartása és ellenőrzése a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközökkel a szerződő számára is napi elérhetőséggel.

Kárrendezési szaktanácsadás

Káreseménykor szakmai tanácsokkal látjuk el a károsultat, felhívjuk figyelmét az eset kapcsán felmerülő kötelezettségeire, majd azok szakszerű teljesítésében is támogatjuk. A kárbejelentést eljuttatjuk adott biztosítótársaság megfelelő egységéhez, a későbbiekben pedig követjük a kárrendezési eljárás gyakorlati lefolyását a mielőbbi kárkifizetés érdekében.